Polityka prywatności

Datenschutzerklärung auf Deutsch

 

1. Dane osobowe

1.1 Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Anna Sakowska, Mozartstr. 39, 66954 Pirmasens, Niemcy, tel.: +49 6331 7296062 lub tel. +48 510956170, E-Mail: info@picktheyarn.com.

1.2 Bezpieczeństwo. Ze względów bezpieczeństwa również podczas przetwarzania danych osobowych strona ta korzysta z zabezpieczenia SSL, które możesz rozpoznać po ciągu znaków „https://“, który znajdziesz w górnym pasku przeglądarki.

2) Przetwarzanie danych osobowych podczas korzystania ze strony

Bei der bloß informatorischen Nutzung unserer Website, also wenn Sie sich nicht registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur solche Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt (sog. „Server-Logfiles“). Wenn Sie unsere Website aufrufen, erheben wir die folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen die Website anzuzeigen:

Podczas zwykłego korzystania ze strony, a więc w przypadku, kiedy nie zakładasz konta na stronie ani w żaden inny sposób nie przekazujesz mi danych, przetwarzam jedynie te dane, które Twoja przegląda przesyła na nasz serwer (tzw. logi serwera). Jeśli wchodzisz na moją stroną, otrzymujemy dostęp do danych technicznych, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony:

 • data i godzina wejścia na stronę,
 • ilość wysłanych danych w bajtach,
 • źródło/odsyłacz, dzięki któremu wszedłeś na stronę – używana przeglądarka,
 • używany system operacyjny,
 • Twój adres IP (ew. w formie zaszyfrowanej).

Przetwarzanie tych danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu poprawiania stabilności i funkcjonalności mojej strony. Nie przekazuję tych danych nikomu ani w żaden inny sposób ich nie przetwarzam. Zastrzegam sobie jednak prawo do sprawdzania logów serwera, jeśli pojawi się podejrzenie korzystania ze strony niezgodnie z prawem.

3) Pliki cookies

W celu poprawnego wyświetlania strony witryna internetowa korzysta z tzw. plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika strony. Niektóre z tych plików są usuwane po zakończeniu sesji (tzw. cookies sesyjne) , tzn. po zamknięciu okna przeglądarki. Pozostałe pliki cookies (trwałe cookies) pozostają na Twoim urządzeniu i umożliwiają mi oraz moim partnerom (cookies podmiotów trzecich) ponowne rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnej wizycie na mojej stronie. Jeśli pliki cookies są ustawione, zbierają i przetwarzają określone dane użytkowników, takie jak dane przeglądarki i lokalizacji, a także adresy IP. Trwałe pliki cookies są usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie.

Niektóre pliki cookies są używane w celu uproszczenia procesu zamawiania poprzez zapisanie ustawień (np. zapamiętywanie zawartości wirtualnego koszyka na zakupy do późniejszej wizyty na stronie internetowej). Jeżeli dane osobowe przetwarzane są poprzez indywidualne pliki cookies przeze mnie zaimplementowane, przetwarzanie odbywa się zgodnie z Art. 6 pkt 1 lit. b RODO niezbędnie do wykonania umowy lub zgodnie z Art. 6 pkt 1 lit. f RODO niezbędnie do ochrony funkcjonalności strony internetowej oraz w celu zapewnienia Klientowi najbardziej przyjaznego dostępu do strony.

W przypadku współpracy z partnerami, których rozwiązania pomagają w zbudowaniu bardziej funkcjonalnej i interesującej strony, witryna może również zapisywać ich pliki cookies (cookies podmiotów trzecich) na Twoim dysku twardym. W każdej takiej sytuacji będziesz informowany indywidualnie i oddzielnie o wykorzystaniu takich plików cookies oraz o zakresie informacji zebranych w poniższych punktach.

Miej na uwadze, że w każdej chwili możesz tak ustawić swoją przeglądarkę, że będziesz informowany i o plikach cookies i będziesz mógł decydować pojedynczo o ich akceptowaniu, możesz też zaakceptować lub odrzucić poszczególne pliki cookies. Ustawienia plików cookies w każdej przeglądarce wyglądają inaczej. Pomoc dotyczącą ustawień plików cookies znajdziesz w menu pomocy swojej przeglądarki lub pod tymi linkami

Należy pamiętać, że jeśli nie akceptujesz plików cookie, funkcjonalność strony może być ograniczona.   Zmień ustawienia plików cookie  

4) Kontakt

Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5) Przetwarzanie danych osobowych w przypadku utworzenia konta klienta oraz w celu wykonania umowy

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO dane osobowe, które przekażesz nam w momencie składania zamówienia i zakładania konta klienta, będą zapisywane i przetwarzane. Rodzaj przetwarzanych danych będzie widoczny w każdym formularzu do wypełnienia. Usunięcie danych osobowych jest możliwe poprzez usunięcie konta klienta. Przekazane przez Ciebie dane osobowe zapisuję i przetwarzam w celu poprawnego wykonania umowy. Po całkowitym zrealizowaniu umowy albo po usunięciu konta klienta Twoje dane osobowe będą zablokowane z uwzględnieniem wszystkich przewidzianych prawem okresów przechowywania dokumentów handlowych, a po tym czasie zostaną usunięte.

6) Przetwarzanie danych osobowych w trakcie przetwarzania zamówienia

6.1 Zapisane przez nas dane osobowe w celu realizacji umowy będą przekazane firmie transportowej, jeśli transport towarów będzie niezbędny. Twoje dane wynikające z przetwarzania płatności przekazujemy wybranej instytucji finansowej. Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

6.2 Przekazywanie danych osobowych firmie transportowej – DHL

Jeśli dostawa towarów odbywa się za pośrednictwem firmy transportowej DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), przekazujemy Twój adres e-mail zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO przed dostawą w celu ustalenia lub poinformowania dostawcy o terminie dostawy, jeśli w trakcie składania zamówienia wyraziłeś taką zgodę. W przeciwnym wypadku zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przekazujemy firmie transportowej tylko imię i nazwisko odbiorcy oraz adres dostawy. Przekazanie danych następuje tylko w zakresie niezbędnym do dostawy towarów. W takim przypadku nie jest możliwe uprzednie uzgodnienie daty dostawy z DHL. Zgoda na przekazanie danych może zostać wycofana w dowolnym momencie.

6.3 Korzystanie z dostawców usług płatniczych

– Paypal

W przypadku płatności przez konto PayPal, kartą kredytową za pośrednictwem PayPal, poleceniem zapłaty za pośrednictwem PayPal, przekażemy Twoje dane płatności do PayPal (Europa) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwany dalej „PayPal”). PRzekazanie danych osobowych następuje zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO i tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do przeprowadzenia procesu płatności.

Przy dokonywaniu płatności kartą kredytową za pośrednictwem PayPal lub polecenia zapłaty za pośrednictwem PayPal – PayPal zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zdolności kredytowej. W razie potrzeby twoje dane dotyczące płatności będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie uzasadnionego interesu PayPala przy ustalaniu wypłacalności dla biur kredytowych. Wynik kontroli kredytowej statystycznego prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania jest używany przez PayPal w celu podjęcia decyzji o udostępnieniu odpowiedniej metody płatności. Informacja kredytowa może zawierać wartości prawdopodobieństwa (tzw. score). O ile wartości wyniku są uwzględnione w wynikach ratingu kredytowego, opierają się one na naukowo uznanej procedurze matematyczno-statystycznej. Obliczanie wartości wyniku obejmuje, ale nie ogranicza się do danych adresowych. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych, między innymi używane agencje referencyjne, znajdują się w polityce prywatności PayPal: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full

Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość do PayPal. Jednak firma PayPal może nadal być uprawniona do przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli jest to konieczne w przypadku płatności wynikających z umowy.

7) Prawa osoby zainteresowanej

7.1 Obowiązująca ustawa o ochronie danych osobowych zapewnia pełne prawa do ochrony danych osobowych (informacje i prawa interwencyjne):

 • Prawo dostępu zgodnie z art. 15 RODO: W szczególności masz prawo do informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych, celach przetwarzania, kategoriach przetworzonych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowany okres przechowywania lub kryteria określania okresu przechowywania, prawo do poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciw wobec przetwarzania, skarga do organu nadzorczego, pochodzenie danych, jeśli nie zostały one przez nas zebrane, istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania i, w stosownych przypadkach, znaczących informacji dotyczących logiki i zakresu oraz zamierzonych skutków takiego przetwarzania, jak również prawa do informacji, jakie gwarancje zgodnie z art. 46 RODO istnieją w przypadku przekazania Twoich danych do krajów trzecich;
 • Prawo do korekty zgodnie z art. 16 RODO: Użytkownik ma prawo do natychmiastowego skorygowania błędnych danych dotyczących Użytkownika i/lub uzupełnienia niepełnych danych przechowywanych;
 • Prawo do usunięcia zgodnie z art. 17 RODO: Masz prawo zażądać usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli zostaną spełnione wymagania artykułu 17 ust. 1 RODO. Prawo to nie ma jednak zastosowania w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji w celu wypełnienia obowiązku prawnego ze względu na interes publiczny, ściganie lub obronę praw;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO: Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Prawo do otrzymania informacji zgodnie z art. 19 RODO: Jeżeli użytkownik zgłosił prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jesteśmy zobowiązani do poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych u wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane osobowe dotyczące użytkownika. Chyba że okaże się to niemożliwe. Masz prawo do otrzymania informacji o tych odbiorcach;
 • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO: Masz prawo do dostępu do przekazanych nam swoich danych osobowych w formie standardowej, ustrukturyzowanej i możliwej do odczytu maszynowego lub do przesłania danych innemu odpowiedzialnemu za przetwarzanie danych osobowych, o ile jest to technicznie wykonalne;
 • Prawo do wypowiedzenia przyznanej zgody zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO: Użytkownik ma prawo do odwołania zgody raz podanej w przetwarzaniu danych w dowolnym czasie. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych natychmiast usuniemy dane. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody udzielonej do czasu odwołania;
 • Prawo do złożenia skargi na podstawie art. 77 RODO: Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z RODO, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego w państwie członkowskim w miejscu Twojego pobytu, pracy lub miejsca domniemanego naruszenia.

7.2 PRAWO SPRZECIWU

JEŚLI W RAMACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NARUSZAMY TWOJE INTERESY, MASZ MOŻLIWOŚĆ W KAŻDEJ CHWILI ZŁOŻYĆ WYPOWIEDZENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH.

JEŚLI SKORZYSTASZ ZE SWOJEGO PRAWA DO WYPOWIEDZENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, ZAKOŃCZYMY ICH PRZETWARZANIE. DALSZE PRZETWARZANIE ZOSTANIE JEDNAK ZACHOWANE, JEŚLI BĘDZIEMY MIELI WAŻNE POWODY, KTÓRE MOGĄ PRZEWAŻAĆ TWOJE INTERESY, PRAWA PODSTAWOWE I PODSTAWOWE WOLNOŚCI LUB JEŚLI ZOSTANĄ ONE WYKORZYSTANE DO OBRONY PODCZAS POSTĘPOWANIA PRAWNEGO.

JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE ZOSTANĄ WYKORZYSTANE PRZEZ NAS DO WYSYŁANIA REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI DO SPRZECIWU PRZECIWKO TAKIEMU WYKORZYSTANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH. SWOJE WYPOWIEDZENIE MOŻESZ ZŁOŻYĆ JAK OPISANO POWYŻEJ.

JEŚLI SKORZYSTASZ ZE SWOJEGO PRAWA DO WYPOWIEDZENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, ZAKOŃCZYMY ICH PRZETWARZANIE DO WYSYŁANIA REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ.

8) Czas przechowywania danych osobowych

Czas przechowywania danych osobowych zależy od ustalonego w prawie obowiązku przechowywania danych osobowych (np. okresy przechowywania w celach handlowych i podatkowych). Po upływie tego terminu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, jeśli nie są już wymagane do realizacji umowy lub rozpoczęcia umowy i/lub z naszej strony nie ma uzasadnionego interesu w ponownym przechowywaniu.

Copyright © 2019, IT-Recht-Kanzlei · Alter Messeplatz 2 · 80339 München Tel: +49 (0)89 / 130 1433 – 0· Fax: +49 (0)89 / 130 1433 – 60