Odstąpienie od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy oraz formularz zwrotu towarów

Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeśli jest osobą fizyczną, mającą prawo do czynności prawnych, a towar zakupił na cele prywatne.

A. Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy bez podania żadnych powodów w ciągu 14 dniu.

Okres 14 dni zaczyna się od dnia, w którym Kupujący lub wskazana przez niego osoba trzecia (z wyłączeniem przewoźnika) otrzymała towar.

O chęci odstąpienia od umowy Kupujący powinien poinformować sprzedawcę drogą mailową lub listownie (Anna Sakowska, Mozartstr. 39, 66954 Pirmasens, Niemcy, tel. +49 6331 7296062 lub +48 510956170, e-mail: info@picktheyarn.com). Kupujący może do tego celu użyć zamieszczonego poniżej wzoru formularza odstąpienia od umowy; nie jest to jednak warunek konieczny.

Aby odstąpienie od umowy mogło być uznane, należy przesłać zawiadomienie o odstąpieniu od umowy przed upływem okresu odstąpienia.


Następstwa odstąpienia od umowy

Po uznaniu odstąpienia od umowy sprzedający zobowiązuje się do zwrotu wszystkich płatności, które otrzymał od Kupującego, łącznie z kosztami wysyłki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że Kupujący wybrał inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa, którą oferuje sprzedający), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym sprzedający otrzymał wiadomość od kupującego o chęci odstąpienia od umowy. Sprzedający wykorzysta tę samą formę płatności, którą wybrał kupujący podczas składania zamówienia, chyba że zostanie to inaczej uzgodnione pomiędzy stronami. W żadnym wypadku Kupujący nie poniesie żadnych kosztów płatności zwrotnej. Sprzedający może opóźnić realizację płatności zwrotnej do momentu otrzymania zwrotu towarów.

Kupujący jest zobowiązany zwrócić towar niezwłocznie i nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli Kupujący przesłał towar przed upływem czternastu dni.

Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Kupujący.

Kupujący może jedynie odpowiadać za ewentualną utratę wartości towaru, jeśli Sprzedający po sprawdzeniu przesyłki zwrotnej uzna, że zwracany towar został przez Kupującego zniszczony i nie jest możliwe dalsze z niego korzystanie.


Wyłączenie i wypowiedzenie prawa do odstąpienia

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku towarów wyraźnie dostosowanych do indywidualnych potrzeb konsumenta.


Informacje ogólne

Prosimy o przesłanie towarów nieuszkodzonych i niezabrudzonych w oryginalnym opakowaniu, dbając o prawidłowe zabezpieczenie przesyłki na czas transportu.

Prosimy o nie przesyłanie zwrotów nadanych za pobraniem.

B. Formularz odstąpienia od umowy

Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłania go listownie lub mailowo:

Anna Sakowska
Mozartstr. 39
66954 Pirmasens
Niemcy
E-Mail: info@picktheyarn.com

Niniejszym wypowiadam umowę zawartą podczas zakupu poniższym towarów(*)/usług

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Zamówione dnia (*) ____________ / otrzymane dnia (*) ____________

_______________________________________________________________

Nazwisko i imię Kupującego

_______________________________________________________________

Adres Kupującego

_______________________________________________________________

Podpis Kupującego (tylko przy wypełnianiu odręcznym)

Data ______________
(*) Niepotrzebne skreślić


Copyright © 2019, IT-Recht-Kanzlei · Alter Messeplatz 2 · 80339 München
Tel: +49 (0)89 / 130 1433 – 0· Fax: +49 (0)89 / 130 1433 – 60